daginge 2014-06-20 19:13:10

Om Flint Tønsberg G-2005

Flint G-2005 - trenere og støtteapparat 2018

 

 

Hovedtrener: Tor Øyvind Berntsen - 479 35 007 / tob@flintfotball.no

Oppmann: Trond Bjerke Skjeggerød – 908 28 154 / trond.skjeggerod@meny.no

Keepertrener: Christian Berg-Henry – 958 45 621 / christian@berg-henry.no

Trener: Helge Bjune - 907 83 046 / helge@refluefiske.net

Trener: Dag Inge Urå -  916 95 749 / dag.inge@uraa.no

Trener: Espen Bugge Pettersen -  922 91 649 / espen.bugge@hotmail.com

Trener: Steinar Nilsen – 906 75 038 / Stni7@online.no