ehw 2014-05-27 14:14:30

STØTT FLINT NÅR DU TIPPER

FLINT er helt avhengig av inntekter - den enkleste måten for deg som tipper er å registrere ditt kort på FLINT TØNSBERGt AIL. Norsk Tipping "spanderer" da 5% av din omsetning på Flint. Du reduserer IKKE dine vinnermuligheter.  Grasrot2.jpgRegistrer spillekortet med FLINT som mottaker. Vårt organisasjonsnummer er:  971 543 906

 

ehw 2014-06-13 23:20:39

Litt FLINT Historie

Slåsskamper årsak til stiftelsen av Flint. Bjarne Nilsen stifteren.

Fra klubbens første virke år har vi bare muntlig tradisjoner å bygge på. Noen er eksakte, mens andre er ganske svevende. De gir allikevel et godt bilde av forholdene på den tiden.

I årene fr 1917 var det stor aktivitet i gutteflokkene på Vallø. De kjempet og sloss mot tilsvarende flokker fra Fyllpå og Ringshaug. De krefter som gav seg utslag på denne måten, skrek etter å bli ledet inn på et sunnere spor. Det var også den rette tiden, da det i disse årene ble startet en del idrettsforeninger. 

Det var Oslomannen Bjarne Nilsen som første gang lanserte ideen på torvet. De øvrige tre som var til stede ble straks interessert. De andre var Reidar Nilsen, Carsten Thorsteinsen og Hans Hansen. Det var disse fire som samlet sammen guttene og stiftet foreningen som fikk navnet Flint den 28.4.1917.

Fire av de som ble hedret under 50 års jubileumet. Stående fra venstre klubbens først forman Bjarne Nilsen, Jorun Hertås (kona til fotballforman Ernst W. Hertås) og klubbens første æresmedlem disponet Finn Raaen (Vallø Tapetfabrikk). På kne står klubbens formann Tormod Skontor. Tormod var klubbens keeper på 50 tallet.

Den første ballen ble innkjøp og fotballspillet startet å slettene ned mot vannet der hvor kapellet nå ligger. I disse første årene var det bare fotball på programmet. Selv om andre idrettsgrener har kommet til kan det nok sies at fotballen har vært den mest dominerende gren.

I trettiårene modnet tanken på å slå sammen distriktets tre idrettsforeninger, nemlig Flint, Husvik Idrettsforening og Ringshaug Idrettsforening. Det hadde som vanlig blant naboklubber vært en del rivalisering, men samarbeide ble allikevel meget godt. Det var en tid strid om sammenslåingen, men 28.1.1936 var den et faktum. Klubben skulle hete Flint da det var den mest toneangivende klubben på den tiden, men Søndre Slagen skulle tilføyes da Flint bare var knyttet til Vallø.

I den første tiden spilte man på en provisorisk sandbane. Valløbanen ved kapellet ble tatt i bruk i 1919. Pengene til banen ble skaffet til veie ved basarer o.l. og det innbrakte omsider kr. 1500,-. Garderober ble satt opp i 1922-24. Bølgeblikkgjerde ble satt opp i 1936 og kostet kr. 1600,- Banen ble benytte helt frem til i 1965, og gikk de siste årene under navnet ”bingen”.

1953 ble det kjøpt 34 mål jord av Granøe, og i 1955 begynte arbeidet med den nye banen, som ble innviet 22.8.1965. I de senere år har kommunen overtatt alt vedlikehold av banen, og den har også vært med når det gelder ungdoms- og idrettsutvalget.

Klubbens første damegruppe ble stiftet i av Valborg Håkedal i 1932. Den arrangerte tilstelninger og fikk inn penger i kassen. I 50 årene hadde klubben en aktiv håndballgruppe som hevdet seg godt før den sakte men sikkert døde hen. Nå er igjen håndballgruppen i sving.

Anlegget vårt

FLINT FOTBALL disponerer et stort område på Tolvsrød - Løveid. Anlegget består i 2014 av to kunstgress baner (A-banen og og D-banen som har undervarme). I tillegg har vi store gress flater både til trening og kamp.
D banen med varme ble ferdig i 2006, mens hovedbanen fikk kunstgress i 2010.
Legger du inn Ulvikveien 9 eller Flintveien 7 på Tolvsrød kommer du til anlegget vårt.

anlegg1.jpg

anlegg2.jpg


 
 
 

Nyheter

Nyheter

Nyheter