Petter kommer hjem for å løfte barnefotballen

Det skjer mye i Flint fotball om dagen, blant annet legges det planer for utvikling på alle nivå. Det er ekstra moro nå planer tar steget videre til noe konkret.

2018-08-14
Flint Fotball

- Barnefotballens utvikling er viktig for Flint, og gjennom de siste fire månedene har vi jobbet med å løfte nivået på tilbudet vårt, forteller styreleder Steffen Falck-Antonsen. 

Blant annet er det utarbeidet noe som gjerne kan kalles et slags fotballteknisk pensum.

 - Det har til hensikt å utvikle spillere på samme måte, uavhengig hvilken årgang spillerne tilhører, forklarer styrelederen.

39140631_706340529719166_5077016721034838016_n.jpg

 

Flint Extra

For spillere i alderen ni til tolv år skal alle spillere, som tidligere, ha et ukentlig tilbud om to treningsøkter med egen årgang. I tillegg er det mulig å melde seg på Flint Extra.

- Og det er med stor stolthet vi introduserer Petter Furuseth som ny ressurs i Flint. Han skal drive Flint Extra-tilbudet vårt, som administreres av Nina Tapio i barneutvalget, sier Falck-Antonsen.

Petter har mange års erfaring med å trene barnespillere og vet hvordan Flint skal etablere et godt treningsmiljø, der spillerne opplever mestring og personlig utviking.

- Det er viktig for Flint og meg å understreke at Flint Extra er et tilbud for alle spillere i klubben i alderen ni til tolv år, helt uavhengig ferdigheter. Hovedmålet vårt er å samle så mange som mulig for å skape et godt og inkluderende miljø, og gjennom det nå andre mål om å utvikle og løfte ferdighetsnivået på bredden i barnefotballen i Flint, sier Falck-Antonsen.

Flint Extra blir ikke den eneste oppgaven til Petter Furuset i moderklubben hans. Han skal avholde kurs for trenere i Flint, delta på årgangstreninger og legge til rette for helgesamlinger og andre lignende samlinger. I tillegg vil han sammen med Tor Øyvind Berntsen ha oppfølging av alle årgangene og klasselagene. 

I forbindelse med dette vil vi også nevne at det jobbes med å få på plass en utviklingsavdeling med trenere som skal jobbe på tvers av alder, kjønn og de ulike årgangene i Flint.

NFF Vestfold ved Ole Petter Tufte er meget positive til at Flint styrker satsningen innen barnefotballen.

- det er gledelig å se at Flint som breddeklubb tar ansvar både i form av Flint Extra og innhenting av ressurspersoner som styrker klubbens sportslige tilbud, uttaler Tufte i en kommentar

Et tilbud til alle, uavhengig av klubb 

Flints primære målgruppe for Flint Extra er spillere i Flint, men tilbudet er ikke begrenset til Flint-spillere.

- Er det interesse fra spillere som tilhører andre klubber, er de selvfølgelig hjertelig velkomne til å delta hos oss. Vi har orientert de nærmeste klubbene om dette, og ingen har kommet med innsigelser mot det, sier Steffen Falck Antonsen.

Som navnet tilsier er Flint Extra et ekstratilbudet. Derfor inngår dette ikke i den vanlig klubb- og treningskontigenten. 

- Avgiften for deltakelse går i all hovedsak til å lønne de trenerressursene som  er nødvendig å ha på plass for å drifte konseptet på en god måte og oppnå de sportslige resultatene vi er ute etter, sier Flints styreleder, og legger til: 

- Vi har lagt prisen så lavt vi kan, slik at de fleste faktisk kan utgiftsføre dette på selvangivelsen siden Flint Extra-treningene foregår rett etter skoletid, sier Falck-Antonsen, som avslutningsvis har en veldig viktig beskjed: 

- Som nevnt tidligere ønsker vi at dette skal være et tilbud for absolutt alle. Vi vet det finnes familier der ute som av ulike grunner ikke har mye penger til overs til denne typen ting. Dette hinderet vil vi være behjelpelig med å løse. Vi håper derfor at disse familiene tar kontakt, og så finner vi en løsning  sammen.

Påmelding finner du her:

https://www.flintfotball.no/ajax/event/signup/index.php?event_id=114&date=2018-08-20&eid=&minical_id=264&calid=&page_id=17

Mer informasjon om Flint Extra finnes på vår nettside flintfotball.no og på facebooksiden vår Flint Fotball.

Daglig leder Truls Chr. Hansen kan også kontaktes på telefon 484 57 480.