Klubbhuset historie

Idrettslaget Flint Søndre Slagen ble stiftet i 1917. Klubben fikk bygget eget klubbhus i 1962 på Løveid, klubbhuset ble videre utvidet i 1972. Klubbhuset var da på 385 kvm og innehold i tilfelle stor salen 4 garderober og noe kontor og lager.

2014-05-23
ehw

Sent i mai 2012 brant klubbhuset ned til grunnen, årsaken er ikke funnet. Ingen ting ble reddet i den kraftige brannen. Alle premier, fanen og mange historiske dokumenter gikk tapt.

Det ble umiddelbart satt ned en prosjektutvalg som fikk mandat om å utvikle planer for erstatning av det nedbrente klubbhuset. Utvalget hadde representanter fra alle undergruppen i FLINT Tønsberg AIL. Utvalget leverte en sluttrapport i oktober 2012 som konkluderte at det skulle bygges opp et nytt klubbhus med de samme klubbhus funksjonene på Løveid.
Prosjektutvalg 1 besto av følgende medlemmer:
Espen H. Wessel FB, (leder) Bjørn Bergersen FB, Johan Magnar Johansen AI/Seniorgruppen, Jens Hertel AI, Hans Erik Stormoen HB, Arvid Brekke/Trond Bastiansen VB, Per Stjernelund AU.

Samtidig med avslutning av prosjektgruppe 1 ble det etablert en ny prosjektgruppe bestående av:
Espen H. Wessel FB, (leder) Bjørn Bergersen FB, Kjell Skavraker Ai/Seniorgruppen og Per Stjernelund AU.
Gruppen fikk mandat om å konkretisere planene om nytt klubbhus på Løveid. Utvalget la frem i mars 2013 konkrete planer og foreløpige tegninger som alt ble godkjent på årsmøte til Flint Tønsberg AIL. Prosjektgruppen fikk utvidet sitt mandat til å detalj planlegge byggingen. I desember 2013 ble det gitt klarsignal til å rammesøke klubbhuset og søke om spillemidler.

På årsmøte i mars 2014 ble det fattet et enstemmig vedtak om å gjennomføre bygging av nytt klubbhus på 800 kvm plassert sentralt i anlegget mellom A og B banen. Perioden frem til sommeren 2014 ble brukt til å sy sammen og gjennomgå kontrakter. Utvalget fikk meget god hjelp av Stian Røed til dette arbeidet.
Planen er å starte graving tidlig sommer 2014 – med ferdigstillelse før påske 2015.

 

Gammelt%20klubbhus.jpg

Klubbhus%20i%20brann.jpg