Sportslig Utvalg (SU) i FLint Fotball

Flint Fotball er organisert gjennom ulike utvalg. Barneutvalget har ansvaret for årgangene i barnefotballen tom 12 år. Årgangene etter dette følges opp av Sportslig Utvalg (SU).

Sportslig Utvalg (SU) har dermed i tillegg til et overordnet sportlig ansvar også ansvaret for de enkelte årgangene fom 13 år. Dette gjøres spesielt gjennom at samtlige årganger er representert i SU. Leder av SU er videre representert i styret i Flint Fotball.

 

FLINT FOR ALLE - VI VINNER SAMMEN