Representanter i Sportslig Utvalg (SU)

Representanter Tlf.               
E-post Oppgave
Espen H. Røkaas 900 74 246
esproe@online.no Sportslig leder
Kjell Chr. Andersen 908 76 972 kjellchr@dugnaden.no Kontraktansvarlig / Overganger
Tom Evan Hansen 992 84 450 tom-evan.hansen@caverion.com Lagspåmelding / Sekretær
T.Ø. Berntsen 479 35 007 tob@flintfotball.no Sportslig ansv. barn
Morten Rom 975 39 797 morten@teknikkmedia.no Spiller/trenerutvikler
Mona Habbestad 928 36 677 mona@multicase.no Jentestrateg
Per Egil Swift 928 35 111 pes@wang.no  Ressurs
Thomas S.Hansen 909 35 100 Thomas.Steen-hansen@olympus.no  Ressurs
Anders Skarb@vik  971 77 435 anders_skarbovik@hotmail.com  Ressurs
       

Sportslig Utvalg (SU) avholder faste møter den andre tirsdagen i måneden kl. 20.00 på Flint.