Alf 2014-05-07 10:51:31

Styrets sammensetning 2018

FLINT Fotball er den desidert største undergruppen i FLINT AIL.

 

Gruppens øverste organ er fotballstyret. FLINT fotball har en daglig leder og følgende styre i 2018:

Truls Christian Hansen

Daglig leder 484 57 480 admfotball@ilflint.no
Fotballstyret      
Steffen Falck-Antonsen Leder 454 57 000 fotball@ilflint.no
Birger Myhr Leder Adm/utvalg 957 68 308 birger@pensjonseksperten.no
Petter Skretteberg Styremedlem 974 63 288 petter.skretteberg@nav.no
Tom Evan Hansen Styremedlem/SU 992 84 450 tom-evan.hansen@caverion.no
Espen Røkaas Styremedlem/SU 900 74 246 esproe@online.no
Nina Elisabeth Tapio Styremedlem 918 64 102 nina.elisabeth.tapio@siv.no
Mona Habbestad Styremedlem 928 36 677  mona.habbestad@multicase.no
Andreas Bjarøy Styremedlem 915 65 000 andreas@auksjonen.no

Christian Berg-Henry

Leder barneutvalget

958 45 621

barnefotball@ilflint.no

Jannicke Darell

Styremedlem 926 56 547 darelljohnsen@gmail.com 

Nyheter