thomassh 2016-02-23 09:43:53

NIKE KLUBBKOLLEKSJON

Flint Fotball har valgt følgende bekledning, som er vår offisielle kampbekledning.

Klubbkolleksjon%20II%20Stor%20I.jpg

Klubbkolleksjon%20Stor%20I.jpg

ALT AV UTSTYR I KLUBBKOLLEKSJONEN VIL BLI UTSTYRT MED SPONSORLOGOER, DER DET ER AVTALT DA DET ER EN DEL AV DET OFFISIELLE UTTRYKKET TIL FLINT FOTBALL.
Utstyr utover klubbkolleksjonen som kjøpes av medlemmer eller lag i klubben for egen regning, faller ikke inn under denne avtalen.