alflovik 2014-05-16 11:09:18

Kontaktinformasjon

Flint, IL - Fotball
Besøksadresse: Flintveien 7
Bankkonto: 24702593324
Telefon: 48 45 74 80
E-post: admfotball@ilflint.no
Hjemmeside:

http://www.flintfotball.no

Klubbfarger: Hvit/Sort, Sort
Arena(er): Løveidbanen
Hovedklubbens hjemmeside: Flint Tønsberg AIL's hjemmeside