Flint AKADEMIET 2016-09-18 10:19:56

telenor_xtra_heading.png

fotballglede.jpg

Innhold:

Utviklingsavdelingen i NFF har ansvaret for å utvikle og gjennomføre innholdet i Telenor Xtra som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen. Under aktivteter deles barna i treningsgrupper i første omgang etter alder. 

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner.

I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, tilrettelegging for lekser (og etterhvert leksehjelp), fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging.

Den organiserte delen av aktivitet vil vare i overkant av en 1 time, men det legges opp til mye frilek underveis i dagen. Barna kan fint planlegge med FFO på ettermiddag og fotballtrening eller annen trening/ aktivitet på kvelden.

TelenorXtra_knapp.png

telenor_xtra_footer.png

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket